ClickCease

Front header
REIKI PRAKTIKA
Senovinis rytietiškas metodas
pagerinti savo savijautą.
padidinti energijos kiekį.
siekti asmeninio tobulejimo.
0
REIKI MOKYTOJAI
0
MOKYMŲ PAKOPOS
0
METAI PRAKTIKOS

Kas yra "Reiki pakopos"?

Reiki sistemos mokymosi etapai, kitaip vadinami Reiki pakopomis - tai sistemingai perduodamų žinių ir praktikų visuma, išdalinta į skirtingus pažinimo lygius, kvalifikacijas - siekiant didesnio informacijos įsisavinimo ir supratimo, pagrįsto asmenine praktika.

Baigus kiekvieną mokymosi pakopą atliekama iniciacija - specialus ritualas, įvairiose Reiki mokyklose vadinamas skirtingai: iniciacija, įšventinimas, suderinimas. Tai procedūra, aktas, ritualas, kurio eigoje atveriamas arba ženkliai praplatinamas žmogaus vidinis kanalas, kuriuo teka universali gyvybinė energija. Kiekvienos pakopos iniciacija atliekama tik vieną kartą, ir šis kanalas lieka atviru visą likusį gyvenimą, be jokių papildomų pastangų, praktikų ar ritualų.

Iniciaciją mokiniui gali atlikti tik Reiki meistras-mokytojas. Iniciacija nėra nei žinios, nei patirtis, nei garantuotas aiškesnis suvokimas. Tai tik iš meistro-mokytojo naujam meistrui-mokytojui perduodama metodika (arba technologija), kaip tinkamai sukalibruoti žmogaus energetinius kūnus, suderinti juos su gyvybinės energijos srautu, siekiant platesnio kanalo ir didesnio Reiki energijos srauto. Po iniciacijos mokinys tampa nauju Reiki praktiku, ir tampa Reiki energijos perdavimo tiek sau tiek ir kitiems kanalu.

Reiki iniciacija nėra mokytojo dovana, tai greičiau pagalba, nedidelis "remontas", nes viskas, kas atliekama šio ritualo metu yra kiekviename gyvame žmoguje iš prigimties: savęs neatsiejamo nuo supančio pasaulio suvokimas, tobulas ryšys su Dieviškumu ir pan. Tiesiog augdamas žmogus pradeda pamiršti Visatos dėsnius, "įleidžia šaknis" į šį materialųjį pasaulį, praranda gamtos ir kūrinijos galią. Sociumo primestos normos formuoja neteisingą mąstymą, klaidingą motyvaciją, žalingą gyvenimo būdą.

Iniciacijos metu žmogus iš naujo suderinamas su savo paties vidiniu balsu, savo asmenybe, savo aukštesniuoju AŠ. Tai lyg grįžimas į pradžią, lyg gimimas iš naujo. IT specialistai tai pavadintų "parametrų atstatymu", po kurių žmogus atgauna tas savybes, su kuriomis buvo gimęs ir kurias buvo pamiršęs. Šio ritualo metu išsivalo, susiderina keturios viršutinės čakros: Sahasrara (Karūnos), Adžna (Trečiosios akies), Višudha (Gerklės), Anahata (Širdies), papildomos delnų čakros ir sukuriamas ypatingas ryšys tarp Reiki energijos ir mokinio.

Na, o tam, kad šia visuotine gyvybine energija tinkamai naudotis - reikia informacijos, žinių ir praktikos.

1 Reiki pakopa: Shoden - Kontaktinis Reiki

Šių mokymų metu išmokstama naudotis Reiki energija, būti Reiki energijos laidininku, leisti gyvybinei Visatos energijai laisvai teikėti fizinio kontakto metu: sau, kitam žmogui, gyvūnui ar augalui. Taip pat susipažįstama su Reiki praktikai būtina informacija:Kontaktinis Reiki

 • Reiki kandži ženklais (žodžio reikšme, kilme, prasme);
 • Reiki metodo istorija;
 • Energijos sąvoka;
 • Vibracijos sąvoka;
 • Materijos ir kūnų sąvoka;
 • Energijų subtilumų skale;
 • Energijų tipais (Žemės energija, Prana energija, Reiki energija);
 • Žmogaus energetiniais kūnais (fizinis, eterinis, astralinis, mentalinis, kauzalinis, budhi, atminis);
 • Žmogaus energetiniais kanalais (Ida nadi, Pingala nadi, Sušumna nadi, Kundalini energija);
 • Mokytojo Mikao Usui 5 principais;
 • Reiki taisyklėmis ("darbų saugos priemonėmis");
 • Reiki seanso atlikimo metodika;
 • 27 savigydos delnais pozicijomis;
 • Įsižeminimo ritualu;
 • Visatos dėsniais.

 Kiek ilgai truks šie mokymai priklauso nuo mokinių: jų sąmoningumo, suvokimo, dvasingumo. Nėra taip, kad visa ši aukščiau išvardinta informacija būtina šioje pakopoje, ir be jos negalima gauti iniciacijos ir pradėti praktikuoti Reiki. Ne, iniciacija įmanoma net ir tik paviršutiniškai susipažinus. Visgi - kuo geriau yra apmokytas praktikas, kuo aiškiau jis supranta patį energijos veikimo principą, tuo lengviau jam bus patenkinti ir nuraminti aktyvų protą (Bоспринимающий ум, Mind, Manas, Suvokiantis protas). O to labai reikia, nes mes - tik laidininkai, ir kuo švaresnė praktiko sąmonė (neapkrauta mintimis, neužteršta emocijomis), tuo daugiau galimybių reikštis turi ši universali gyvybinė energija.

Praėjus mokymams ir iniciacijai - reikia aktyvios kontaktinio Reiki praktikos periodo, kad naujas praktikas įgytų patirties, išlavintų savo pojūčius, pagilintų savo supratimą, išplėstų suvokimą. Atlikus tai - jau galima žengti į sekančią Reiki pakopą.

2 Reiki pakopa: Okuden - Nuotolinis Reiki

 Šių mokymų metu išmokstama Reiki energiją siųsti be tiesioginio fizinio kontakto. Tai pasiekiama naudojant specialius Reiki simbolius, kurių pagalba galima siųsti universalią gyvybinę energiją į bet kurį erdvės ir laiko tašką, padėti per atstumą. Šių mokymų metu išmokstama:

 • 1, 2 ir 3 Reiki simbolių (prasmės, veikimo būdo, kaligrafijos);
 • perduoti Reiki energiją per neribotą atstumą;
 • perduoti Reiki energiją į ateitį, gydyti praeitį;
 • paveikti pačią ligos ar problemos priežastį;
 • harmonizuoti žmonių santykius, spręsti situacijas,
 • greičiau realizuoti planus, tikslus, svajones;
 • išvalyti, patalpas, daiktus, maistą, vandenį;
 • programuoti maistą, vandenį, kristalus, papuošalus, amuletus;
 • didesnį energijos pratekėjimą, stipresnį, greitesnį poveikį sau ar pacientui seansų metu.

Po antros Reiki pakopos iniciacijos atsiveria naujos dvasinio tobulėjimo perspektyvos. Įgytos žinios ir energetiniai sugebėjimai skatina savidiscipliną, sąmonėjimo procesą, didesnę žmogaus atsakomybę už savo veiksmus ir mintis. Padidėja Reiki praktiko energetiniai gebėjimai, išplatėja kanalas, padidėja Reiki energijos srautas: atsiranda galimybė per trumpesnį laiką per save perleisti daugiau Reiki energijos.

Po šios pakopos iniciacijos taip pat reikia ilgos Reiki ženklų naudojimo ir seansų atlikimo praktikos. Tai kur kas platesnės Reiki energijos panaudojimo galimybės, todėl ir pasiekti atitinkamam meistriškumui - reikia daugiau situacijų, daugiau žmonių, daugiau seansų. Sukaupus atitinkamą patirtį - galima siekti sekančios Reiki pakopos. 

3 Reiki pakopa: Shinpiden - Reiki Meistras

Šių mokymų metu žmogui suteikiama galimybė šio metodo mokyti kitus žmones, inicijuoti į universalios gyvybinės energijos kanalą. Mūsų mokykloje, siekiant didesnio žinių įsisavinimo ir teigiamos praktikos kaupimo ši pakopa skirstoma į dvi dalis: Meistro-Gydovo ir Meistro-Mokytojo pakopas. Į šias pakopas žmogų pakviečia Reiki meistras-mokytojas, stebėjęs savo mokinio darbo rezultatus ir galimybes.

 Shihan-kaku - Reiki Meistras-Gydovas

Tam, kad antros pakopos mokinys galėtų mokytis meistriškos pakopos - būtina ne trumpesnė nei 1 metų kasdienės meditacijos ir darbo su savimi ar kitais žmonėmis praktika. Šios pakopos Reiki meistras gali dirbti ir kaip gydovas, ir vesti individualius arba grupinius Reiki meditacinius užsiėmimus, organizuoti "Reiki ratelius". Jei Jūs būsite pakviesti, tai šių mokymų metu išmoksite: 

 • ketvirto Reiki simbolio (prasmės, veikimo būdo, kaligrafijos);
 • Reiki čakrų meditacijos - energetinių kūnų ir čakrų harmonizavimui;
 • Reiki Meistro meditacijos - specialaus metodo atlikti Meistro seansus;
 • ypatingo ryšio su Visatos universalia gydančiąją energija;
 • diagnozuoti susijungus su visuotiniu informaciniu lauku;
 • suformuoti ir įkrauti gydančią, tobulinančią ar sėkmę nešančią kristalinę struktūrą.

Po šios pakopos iniciacijos Reiki meistras-gydovas įgauna dar didesnį energijos pratekėjimą, stipresnį ir greitesnį poveikį sau ar pacientui Reiki seansų metu.

 Shihan - Reiki Meistras-Mokytojas

Prieš perduodant Reiki Meistro-Mokytojo žinias, mokinys privalo kartu su savo Reiki Meistru-Mokytoju atlikti meditacines praktikas, ne mažiau kaip 2 metus kartu vesti Reiki seminarus, organizuoti "Reiki ratelius".  Tokiu būdu įgyjama reikiama patirtis ir pasiekiame tinkama žinių perdavimo praktika, išsaugomas mokymo vientisumas ir tęstinumas. Šios pakopos mokymų metu atliekamas:

 • Reiki iniciacijų perdavimas;
 • Reiki mokymų perdavimas.

Kaip išmokti Reiki?

Mūsų pasirinkoje Reiki sistemoje ir metodikoje: Usui / Holy Fire® III Reiki Ryoho, kurios pradininkas – Tarptautinio Reiki mokymo centro įkūrėjas, garsus Reiki meistras mokytojas William Lee Rand, yra galimybės mokytis tiek gyvo susitikimo metu, tiek ir online būdu (nuotoliniu būdu). Nepriklausomai nuo pasirinkto mokymosi būdo - universali gyvybinė Reiki energija veikia vienodai, mokymosi informacija perduodama sklandžiai, pilnai ir sistemingai.

Reiki pakopų mokymai vyksta Kaune, studijoje "Dvasinės praktikos', susirinkus pakankamam mokinių skaičiui. Norint rezervuoti vietą sekančiuose mokymose - tiesiog pasinaudokite žemiau esančia galimybe.

Užsakyti Reiki seansą

Jei norite užsakyti meistrų praktikų atliekamą Reiki seansą, tiesiog spauskite ant žemiau esančio klavišo ir sekite tolesnes intrukcijas: pasirinkite meistrą, atsiskaitymo būdą ir nurodykite seanso tikslą.

Registruotis mokymams

Jei Jus sudomino šios universalios gyvybinės energijos panaudojimo galimybės ir esate pasiruošę to išmokti - kviečiame registruotis į mūsų organizuojamus Usui / Holy Fire® III Reiki Ryoho sistemos mokymus.

Reiki iniciacijos galia

Kaip ir minėjome aukščiau - viskas, kas atliekama Reiki iniciacijos proceso ar ritualo metu yra kiekviename gyvame žmoguje iš prigimties, tik gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, orientacija į fizinio kūno ir materialaus pasaulio poreikius - išderina mūsų subtiliuosius kūnus, užteršia mūsų sąmonę, sukuria energetinius blokus. Pradedant praktikuoti Reiki - su kiekviena sekančia iniciacija universalios visuotinės Reiki energijos kanalas platėja, srautas didėja, ryšys stiprėja, kaip ir parodyta žemiau pateiktame pavyzdyje.

VšĮ Dvasinės praktikos
Kodas: 306112920
info@reiki.lt
+37061007071

Leela žaidimas Vilniuje:
Studija "in mind"
Saltoniškių g. 31-315, Vilnius

Praktikų erdvė Kaune:
Studija "Dvasinės praktikos"
Kalantos g. 119-R1, Kaunas